Bài 97 trang 82 SBT Toán 6 Tập 1Bài 9: Quy tắc chuyển vế

Bài 97 trang 82 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm số nguyên a, biết:

a. |a| = 7

b. |a +6| =0

Lời giải:

a. Vì |a| = 7 nên a = 7 hoặc a = -7

b. Vì |a + 6| = 0 nên a + 6 = 0 ⇒ a = -6

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-9-quy-tac-chuyen-ve.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học