Bài 9.2 trang 82 SBT Toán 6 Tập 1Bài 9: Quy tắc chuyển vế

Bài 9.2 trang 82 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm số nguyên x, biết: x - (17 - x) = x - 7.

Lời giải:

x - (17 - x) = x - 7

x = x - 7 + 17 - x

x = (-7 + 17) + (x - x)

x = 10 + 0

x = 10

Vậy x = 10.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-9-quy-tac-chuyen-ve.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học