Bài 100 trang 82 SBT Toán 6 Tập 1



Bài 9: Quy tắc chuyển vế

Bài 100 trang 82 SBT Toán 6 Tập 1: Cho a, b ∈ Z. Tìm số nguyên x, biết:

a. b + x = a

b. b – x = a

Lời giải:

a. Ta có: b + x = a

x = a – b

b. Ta có: b – x = a

b – a = x

hay x = b – a

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-9-quy-tac-chuyen-ve.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học