Bài 110 trang 83 SBT Toán 6 Tập 1Bài 9: Quy tắc chuyển vế

Bài 110 trang 83 SBT Toán 6 Tập 1: Ba người A,B và C chơi một trò chơi tính điểm và tổng số điểm của ba người luôn bằng 0. Hỏi:

a. B được bao nhiêu điểm nếu biết A được 8 điểm và C được -3 điểm

b. C được bao nhiêu điểm nếu biết trung bình cộng số điểm của A và B là 6 điểm.

Lời giải:

a. Thay A = 8, C = -3 vào biểu thức A + B + C = 0 ta có:

8 + B + (-3) = 0 => B = -8 + 3 = -5

Vậy B được – 5 điểm

b. Do trung bình cộng số điểm của A và B là 6 điểm nên tổng điểm của A và B là:

    6.2 = 12 điểm

+ Ta có: A + B + C = 0 nên C = 0 - (A + B)

Hay C = 0 - 12 = -12

Vậy C được -12 điểm

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-9-quy-tac-chuyen-ve.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học