Bài 99 trang 17 SBT Toán 6 Tập 1Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Bài 99 trang 17 SBT Toán 6 Tập 1: Mỗi tổng sau có là một số chính phương không?

a. 32 + 42

b. 52 + 122

Lời giải:

a. 32 + 42 = 3.3 + 4.4 = 9 + 16 = 25 = 52

b. 52 + 122 = 5.5 + 12.12 = 25 + 144 = 169 = 132

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-8-chia-hai-luy-thua-cung-co-so.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học