Bài 103 trang 18 SBT Toán 6 Tập 1Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Bài 103 trang 18 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm số tự nhiên x mà x50=x

Lời giải:

Ta có: x50=x.x.x...x

Mà x50=x nên chỉ có hai giá trị của x thoả mãn là x = 0 và x = 1

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-8-chia-hai-luy-thua-cung-co-so.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học