Bài 2 trang 18 SBT Toán 6 Tập 1Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Bài 2 trang 18 SBT Toán 6 Tập 1: Mỗi tổng sau có là một số chính phương không?

a) 52 + 122

b) 82 + 152

Lời giải:

Có. Vì:

a) 52 + 122= 132

b) 82 + 152 = 172

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-8-chia-hai-luy-thua-cung-co-so.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học