Bài 98 trang 17 SBT Toán 6 Tập 1Bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Bài 98 trang 17 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm số tự nhiên a, biết rằng với mọi n ∈ N ta có an= 1

Lời giải:

- Nếu n ≠ 0 ta có: an = a.a..a. mà an = 1 suy ra a =1

- Nếu n = 0 ta có: an = a0 = 1 đúng với mọi a ∈ N

⇒ cũng đúng với a = 1.

Vậy để an = 1 đúng với mọi n ∈ N thì a = 1

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-8-chia-hai-luy-thua-cung-co-so.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học