Bài 28 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1Bài 3: Ghi Số Tự Nhiên

Bài 28 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1: a) Với cả hai chữ số I và V, có thể viết được những số La Mã nào? (mỗi chữ số có thể viết nhiều lần)

b) Dùng hai que diêm có thể xếp được các số La Mã nào nhỏ hơn 30?

Lời giải:

a. Với cả hai chữ số I và V, có thể viết được những số La Mã sau: (chú ý: mỗi chữ số có thể viết nhiều lần)

     IV, VI, VII, VIII

b. Dùng hai que diêm có thể xếp được các số La Mã nhỏ hơn 30 là:

     II, V, X

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-3-ghi-so-tu-nhien.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học