Bài 20 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1Bài 3: Ghi Số Tự Nhiên

Bài 20 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1: a) Đọc các số La Mã sau: XXVI, XXIX

b) Viết các số sau bằng số La Mã: 15; 28

c) Cho chín que diêm được xếp như hình sau. Đổi chỗ một que diêm để được kết quả đúng.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Lời giải:

a) XXVI: hai mươi sáu

     XXIX: hai mươi chín

b) 15 : XV

     28: XXVIII

c) Đổi như sau:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-3-ghi-so-tu-nhien.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học