Bài 25 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1



Bài 3: Ghi Số Tự Nhiên

Bài 25 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1: Cho số 8531

a. Viết thêm một chữ số 0 vào số đã cho để được số lớn nhất có thể được

b. Viết thêm một chữ số 4 xen vào giữa các chữ số của số đã cho để được số lớn nhất có thể được.

Lời giải:

a. Vì chữ số 0 là nhỏ nhất nên ta phải viết chữ số 0 vào cuối số 8531 để được số lớn nhất : 85310

b. Vì 5 > 4 > 3 > 1 nên phải viết số 4 xen vào giữa chữ số 5 và chữ số 3 để được số lớn nhất có thể được là: 85431

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-3-ghi-so-tu-nhien.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học