Bài 26 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1Bài 3: Ghi Số Tự Nhiên

Bài 26 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1: a) Dùng ba chữ số 3; 6; 8, viết tất cả các số tự nhiên có hai chữ số, mỗi chữ số viết một lần

b) Dùng ba chữ số 3,2,0 viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số, mỗi chữ số viết một lần.

Lời giải:

a. Có 6 số thỏa mãn là 36; 38; 63; 68; 83; 86

b. Có 4 số: 320; 302; 203; 230

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-3-ghi-so-tu-nhien.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học