Bài 16 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1Bài 3: Ghi Số Tự Nhiên

Bài 16 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1: a. Viết số tự nhiên có số chục là 217, chữ số hàng đơn vị là 3

b. Điền vào bảng:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Lời giải:

a. Số tự nhiên có số chục là 217: 2170

Số tự nhiên có số chục là 217, chữ số hàng đơn vị là 3 : 2173

b:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-3-ghi-so-tu-nhien.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học