Bài 3.2 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1Bài 3: Ghi Số Tự Nhiên

Bài 3.2 trang 9 SBT Toán 6 Tập 1: Dùng cả bốn chữ số 0, 3, 7, 6 viết số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau và:

a) Lớn nhất     b) Nhỏ nhất

Lời giải:

a) 7630      b) 3067

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-3-ghi-so-tu-nhien.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học