Bài 18 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1Bài 3: Ghi Số Tự Nhiên

Bài 18 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1: a. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số

b. Viết số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau

Lời giải:

a. Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số là: 100

b. Số tự nhiên nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau là 102

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-3-ghi-so-tu-nhien.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học