Bài 17 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1Bài 3: Ghi Số Tự Nhiên

Bài 17 trang 8 SBT Toán 6 Tập 1: Viết tập hợp các chữ số của số 2003

Lời giải:

Tập hợp các chữ số của số 2003 là : A = { 2;0;3}

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-3-ghi-so-tu-nhien.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học