Bài II.2 trang 94 SBT Toán 6 Tập 1Ôn tập chương 2 Số học

Bài II.2 trang 94 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm các số nguyên x sao cho (x - 3) là ước của 13.

Lời giải:

Ư(13) = {1,−1,−13,13}

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Vậy x = -10, 2, 4, 16.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-2-so-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học