Bài 160 trang 93 SBT Toán 6 Tập 1Ôn tập chương 2 Số học

Bài 160 trang 93 SBT Toán 6 Tập 1: Cho số nguyên b. So sánh b với –b, -b với 0

Lời giải:

Nếu b > 0 thì b > -b và –b < 0

Nếu b = 0 thì b = -b = 0

Nếu b < 0 thì – b > 0 và b < -b

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-2-so-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học