Bài II.1 trang 94 SBT Toán 6 Tập 1Ôn tập chương 2 Số học

Bài II.1 trang 94 SBT Toán 6 Tập 1: Bỏ dấu ngoặc và rút gọn biểu thức:

a) (a + b)(a + b) ;     b) (a - b)(a - b)

Lời giải:

a) (a + b)(a + b) = a.a + a.b + b.a + b.b

= a2 + 2ab + b2

b) (a - b)(a - b) = a.a - a.b - b.a + b.b

= a2 - 2ab + b2

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-2-so-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học