Bài 167 trang 94 SBT Toán 6 Tập 1Ôn tập chương 2 Số học

Bài 167 trang 94 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm số nguyên x biết:

a. 2.x – 18 = 10

b. 3.x + 26 = 5

c. |x – 2| = 0

Lời giải:

a. 2.x – 18 = 10

2.x = 10 + 18

2.x = 28

x = 28 : 2

x = 14

Vậy x = 14

b. 3.x + 26 = 5

3.x = 5 – 26

3.x = -21

x = (-21) : 3

x = -7

Vậy x = -7

c. |x -2| = 0

x – 2 = 0

x = 0 + 2

x = 2

Vậy x = 2

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-2-so-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học