Bài 164 trang 94 SBT Toán 6 Tập 1Ôn tập chương 2 Số học

Bài 164 trang 94 SBT Toán 6 Tập 1: Tìm số nguyên a, biết:

a. |a| = 4

b. |a| = 0

c. |a| = -3

d. |a| = |-8|

e. -13.|a| = -26

Lời giải:

a. . |a| = 4 ⇒ a =4 hoặc a = -4

b. |a| = 0 ⇒ a = 0

c. |a| = -3

Với mọi số nguyên a ta luôn có: |a| ≥ 0 .

Do đó, không có giá trị nguyên nào của a thỏa mãn: |a| = -3

d. |a| = |-8| ⇒ |a| = 8

Suy ra a = 8 hoặc a = -8

e. -13.|a| = -26 ⇒ |a| = 2 ⇒ a = 2 hoặc a = -2

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-2-so-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học