Bài 161 trang 93 SBT Toán 6 Tập 1Ôn tập chương 2 Số học

Bài 161 trang 93 SBT Toán 6 Tập 1: Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:

-33,28,4,-4,-15,18,0,2,-2

Lời giải:

-33,-15,-4,-2,0,2,4,18,28

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


on-tap-chuong-2-so-hoc.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học