Bài 150 trang 39 SBT Toán 6 Tập 2Bài 17: Biểu đồ phần trăm

Bài 150 trang 39 sách bài tập Toán 6 Tập 2: An nói với Bình: "Theo một cuộc điều tra của Đài truyền hình có 32% số người được hỏi ý kiến tán thành chiếu phim hoạt hình cho thiếu nhi vào tất cả các buổi tối". Bình nói ngay: "Như vậy tức là có 68% số người được hỏi ý kiến phản đối". Em nghĩ gì về câu nói của Bình.

Lời giải:

Bạn Bình nói chưa chính xác vì trong số những người được hỏi có những người không tán thành nhưng cũng không phản đối.

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-17-bieu-do-phan-tram.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học