Bài 149 trang 39 SBT Toán 6 Tập 2Bài 17: Biểu đồ phần trăm

Bài 149 trang 39 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Kết quả tìm hiểu sở thích của 320 học sinh khối 6 cho biết: có đúng 62,5% số học sinh thích đá bóng; 43,2% thích đá cầu và 25% thích nhảy dây. Theo em, con số nào chắc chắn là không chính xác?

Lời giải:

Ta có:

320.62,5%=320. 625/1000=200

320.25%=320.25/100=80

320.43,2%=320.432/1000=138. 6/25

Số lượng học sinh không thể là một phân số nên con số 43,2% là không chính xác.

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-17-bieu-do-phan-tram.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học