Bài 148 trang 39 SBT Toán 6 Tập 2Bài 17: Biểu đồ phần trăm

Bài 148 trang 39 sách bài tập Toán 6 Tập 2: a) Tính khối lượng đường chứa trong 3/4 tấn sắn tươi biết rằng sắn tươi chứa 25% đường.

b) Muốn có 350kg đường thì phải dùng bao nhiêu kilôgam sắn tươi?

Lời giải:

Ta có: 3/4 tấn = 750 kg

Lượng đường có trong 750 kg là:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

b) Khối lượng sắn tươi cần dùng là:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-17-bieu-do-phan-tram.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học