Bài 1 trang 39 SBT Toán 6 Tập 2Bài 17: Biểu đồ phần trăm

Bài 1 trang 39 sách bài tập Toán 6 Tập 2: Nối mỗi dòng ở cột bên trái với một dòng ở cột bên phải để được kết quả đúng:

A) 8% của 120 là

B) 12% của 36 là

C) 0,25% của 104 là

D) 67% của 5 là

1) 4,32

2) 2,6

3) 0,26

4) 9,6

5) 3,35

Lời giải:

A) – 4;            B) – 1;

C) – 3;            D) – 5

Các bài giải bài tập sách bài tập Toán 6 - Tập 2 (SBT Toán 6 - Tập 2) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-17-bieu-do-phan-tram.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học