Bài 38 trang 73 SGK Toán 7 Tập 2



Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Video Giải Bài 38 trang 73 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 38 (trang 73 SGK Toán 7 tập 2): Cho hình 38.

a) Tính góc KOL.

b) Kẻ tia IO, hãy tính góc KIO.

c) Điểm O có cách đều ba cạnh của tam giác IKL không? Tại sao?

Giải bài 38 trang 73 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Lời giải:

Giải bài 38 trang 73 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Giải bài 38 trang 73 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

a) Áp dụng định lý tổng ba góc trong ∆IKL ta có:

KIL ^ + IKL ^ + ILK ^ = 180 o

IKL ^ + ILK ^ = 180 o KIL ^ = 180 o 62 o = 118 o

Vì KO, LO lần lượt là tia phân giác của IKL ^ , ILK ^ nên ta có: 

OKL ^ = 1 2 IKL ^ ; OLK ^ = 1 2 ILK ^ .

Do đó OKL ^ + OLK ^ = 1 2 IKL ^ + 1 2 ILK ^

= 1 2 ( IKL ^ + ILK ^ )= 1 2 . 118 o = 59 o .

Áp dụng định lý tổng ba góc trong ∆OKL có:

OKL ^ + OLK ^ + KOL ^ =180°

KOL ^ =180°( OKL ^ + OLK ^ )

KOL ^ = 180 o 59 o = 121 o

Vậy KOL ^ = 121 o .

b) Vì ba đường phân giác đồng quy tại một điểm nên IO là tia phân giác KIL ^ .

Do đó KIO ^ = 1 2 KIL ^ = 1 2 . 62 o = 31 o .

Vậy KIO ^ = 31 o .

c) Vì O là giao điểm ba đường phân giác của ∆IKL nên điểm O cách đều ba cạnh của ∆IKL.

Kiến thức áp dụng

+ Dựa vào định lí tổng ba góc của một tam giác

+ Dựa vào định lí : Ba đường phân giác của một tam giác cùng đi qua một điểm. Điểm này cách đều ba cạnh của tam giác.

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài 6 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tinh-chat-ba-duong-phan-giac-cua-tam-giac.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học