Bài 39 trang 73 SGK Toán 7 Tập 2Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Luyện tập (trang 73 sgk Toán 7 Tập 2)

Video Giải Bài 39 trang 73 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 39 (trang 73 SGK Toán 7 tập 2): Cho hình 39.

a) Chứng minh ΔABD = ΔACD.

b) So sánh góc DBC và góc DCB.

Giải bài 39 trang 73 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Lời giải:

Giải bài 39 trang 73 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Giải bài 39 trang 73 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

a) Xét ΔABD và ΔACD ta có:

AB = AC (giả thiết)

BAD ^ = CAD ^ (giả thiết)

Cạnh AD chung. 

Do đó ΔABD = ΔACD (c.g.c).

b) Vì ΔABD = ΔACD (chứng minh câu a)

Suy ra BD = CD (hai cạnh tương ứng)

Do đó ΔBCD cân tại D.

Suy ra DBC ^ = DCB ^ .

Kiến thức áp dụng

+ Các trường hợp bằng nhau của tam giác.

+ Tam giác cân là tam giác có hai cạnh bằng nhau. Tam giác cân có hai góc ở đáy bằng nhau.

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài 6 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tinh-chat-ba-duong-phan-giac-cua-tam-giac.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học