Giải Toán 7 trang 72 Tập 2 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diềuTrọn bộ lời giải bài tập Toán 7 trang 72 Tập 2 Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo, Cánh diều sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Toán lớp 7 trang 72. Bạn vào trang hoặc Xem lời giải để theo dõi chi tiết.

- Toán lớp 7 trang 72 Tập 2 (sách mới):

- Toán lớp 7 trang 72 Tập 1 (sách mới):
Lưu trữ: Giải Toán lớp 7 trang 72 sách cũ

Video Giải Bài 36 trang 72 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 36 (trang 72 SGK Toán 7 tập 2): Cho tam giác DEF, điểm I nằm trong tam giác và cách đều ba cạnh của nó. Chứng minh I là điểm chung của ba đường phân giác của tam giác DEF.

Lời giải:

Giải bài 36 trang 72 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Giải bài 36 trang 72 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Gọi IH, IK, IL lần lượt là khoảng cách từ I đến EF, DF, DE.

Theo đề bài, điểm I cách đều ba cạnh của ΔDEF nên suy ra IH = IK = IL.

Vì IL = IK nên suy ra điểm I cách đều hai cạnh của góc D.

⇒ I nằm trên đường phân giác của góc D. (1)

Vì IH = IK nên suy ra I cách đều hai cạnh của góc F.

⇒ I nằm trên đường phân giác của góc F. (2)

Vì IH = IL nên suy ra I cách đều hai cạnh của góc E.

⇒ I nằm trên đường phân giác của góc E. (3)

Từ (1), (2) và (3) ta suy ra I là điểm chung của ba đường phân giác của ΔDEF.

Kiến thức áp dụng

+ Nếu một điểm nằm trong một góc và cách đều hai cạnh của góc đó thì nằm trên phân giác của góc đó.

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài 6 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tinh-chat-ba-duong-phan-giac-cua-tam-giac.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học