Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 6 trang 72Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Xem thêm: Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 6 trang 72: §2 tại 6:32

Video Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 6 trang 72 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 6 trang 72: Cắt một tam giác bằng giấy. Gấp hình xác định ba đường phân giác của nó. Trải tam giác ra, quan sát và cho biết: Ba nếp gấp có đi qua cùng một điểm không.

Lời giải

Ba nếp gấp có đi qua cùng một điểm

Trả lời câu hỏi Toán 7 Tập 2 Bài 6 trang 72: Dựa vào hình 37, hãy cho biết giả thiết và kết luận của định lý.

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Lời giải

Để học tốt Toán 7 | Giải toán lớp 7

Các bài giải Toán 7 Tập 2 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tinh-chat-ba-duong-phan-giac-cua-tam-giac.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học