Bài 43 trang 73 SGK Toán 7 Tập 2Bài 6: Tính chất ba đường phân giác của tam giác

Luyện tập (trang 73 sgk Toán 7 Tập 2)

Video Giải Bài 43 trang 73 SGK Toán 7 tập 2 - Cô Nguyễn Hà Nguyên (Giáo viên hoconline)

Bài 43 (trang 73 SGK Toán 7 tập 2): Đố: Có hai con đường cắt nhau và cùng cắt một con sông tại hai địa điểm khác nhau (h.40).

Hãy tìm một địa điểm để xây dựng một đài quan sát sao cho khoảng cách từ đó đến hai con đường và đến bờ sông bằng nhâu.

Có tất cả mấy địa điểm như vậy?

Giải bài 43 trang 73 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Lời giải:

Hai con đường cắt nhau và cùng cắt một con sông tạo thành tam giác ABC.

Vì khoảng cách từ điểm cần xây đến hai con đường và bờ sông là như nhau nên địa điểm để xây dựng đài quan sát thỏa mãn đề bài có thể là

- TH1: giao điểm của ba đường phân giác trong của tam giác ABC.

Giải bài 43 trang 73 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

- TH2 : giao điểm M của hai tia phân giác ngoài và một tia phân giác trong. Ta có ba điểm M như vậy.

Giải bài 43 trang 73 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7 Giải bài 43 trang 73 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7 Giải bài 43 trang 73 SGK Toán 7 Tập 2 | Giải toán lớp 7

Vậy có tất cả 4 điểm có thể xây dựng đài quan sát thỏa mãn điều kiện.  

Kiến thức áp dụng

Dựa vào tính chất tính chất ba đường phân giác của một tam giác

Các bài giải bài tập Toán 7 Bài 6 khác:

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:


tinh-chat-ba-duong-phan-giac-cua-tam-giac.jsp


Giải bài tập lớp 7 sách mới các môn học