Bài 9 trang 6 SBT Toán 6 Tập 1Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Bài 9 trang 6 SBT Toán 6 Tập 1: Cho bảng số liệu sau ( theo Niên giám 1999)

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Viết tập hợp A gồm năm nước có diện tích lớn nhất, tập hợp B gồm bốn nước có dân số ít nhất.

Lời giải:

Tập hợp A gồm 5 nước có diện tích lớn nhất:

A = {In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Thái Lan, Việt Nam, Ma-lai-xi-a}

Tập hợp B gồm bốn nước có dân số ít nhất:

B = { Bru-nây, Xin-ga-po, Lào, Cam-pu-chia}

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-1-tap-hop-phan-tu-cua-tap-hop.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học