Bài 1.2 trang 7 SBT Toán 6 Tập 1Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Bài 1.2 trang 7 SBT Toán 6 Tập 1: Điểm kiểm tra đầu năm môn Văn và môn Toán của các học sinh tổ 1 lớp 6A như sau:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Tìm tập hợp tên các học sinh có tổng số điểm hai môn lớn hơn 16.

Lời giải:

Tập hợp tên các học sinh có tổng số điểm hai môn lớn hơn 16 là:

{Bảo, Chi , Hương, Tú}.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-1-tap-hop-phan-tu-cua-tap-hop.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học