Bài 8 trang 6 SBT Toán 6 Tập 1Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Bài 8 trang 6 SBT Toán 6 Tập 1: Có hai đường a1 và a2 đi từ A đến B và có ba con đường b1, b2, b3 đi từ B đến C (h.2). a1b1 là một trong các con đường đi từ A đến C qua B. Viết tập hợp các con đường đi từ A đến C qua B.

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Hình 2

Tập hợp các con đường đi từ A đến C qua B:

{a1b1; a1b2; a1b3; a2b1; a2b2; a2b3}

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-1-tap-hop-phan-tu-cua-tap-hop.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học