Bài 2 trang 5 SBT Toán 6 Tập 1Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Bài 2 trang 5 SBT Toán 6 Tập 1: Viết tập hợp các chữ cái trong cụm từ “ SÔNG HỒNG”

Lời giải:

Tập hợp các chữ cái trong cụm từ SÔNG HỒNG là:

    {S, Ô, N, G, H}

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-1-tap-hop-phan-tu-cua-tap-hop.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học