Bài 4 trang 5 SBT Toán 6 Tập 1Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Bài 4 trang 5 SBT Toán 6 Tập 1: Nhìn các hình 1a và 1b, viết các tập hợp A, B , C

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Lời giải:

A = {m,n,4}, B = {Bàn}, C = {Bàn , Ghế}

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-1-tap-hop-phan-tu-cua-tap-hop.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học