Bài 7 trang 5 SBT Toán 6 Tập 1Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Bài 7 trang 5 SBT Toán 6 Tập 1: Cho các tập hợp A = {cam, táo}, B = {ổi, chanh, cam}. Dùng các kí hiệu ∈, ∉ để ghi các phần tử:

a. Thuộc A và thuộc B

b. Thuộc A mà không thuộc B

Lời giải:

a. Cam ∈ A và cam ∈ B

b. Táo ∈ và táo ∉ B

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-1-tap-hop-phan-tu-cua-tap-hop.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học