Bài 1.1 trang 6 SBT Toán 6 Tập 1Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Bài 1.1 trang 6 SBT Toán 6 Tập 1: Cho hai tập hợp:

A = {Tuấn, Dũng}, B = {cam, táo, ổi}.

Viết được bao nhiêu tập hợp, mỗi tập hợp gồm một phần tử của tập hợp A và một phần tử của tập hợp B?

(A) 3     (B) 5     (C) 6      (D) 8

Hãy chọn phương án đúng.

Lời giải:

Chọn (C)

Các tập hợp đó là: {Tuấn, cam}; {Tuấn, táo}; {Tuấn, ổi}; {Dũng, cam}; {Dũng, táo}; {Dũng, ổi}.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-1-tap-hop-phan-tu-cua-tap-hop.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học