Bài 1 trang 5 SBT Toán 6 Tập 1Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

Bài 1 trang 5 SBT Toán 6 Tập 1: Viết tập hợp A các số tự nhiên lớn hơn 7 và nhỏ hơn 12, sau đó điền kí hiệu thích hợp vào ô vuông:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Lời giải:

• A = {8; 9; 10; 11} hoặc A = {x ∈ N | 7 < x < 12}

• Điền kí hiệu vào ô vuông 9Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-1-tap-hop-phan-tu-cua-tap-hop.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học