Bài 37 trang 130 SBT Toán 6 Tập 1Bài 6: Đoạn thẳng

Bài 37 trang 130 SBT Toán 6 Tập 1: Biết:

a. Cho bốn điểm A,B,C,D trong đó không có ba điểm nào thẳng hàng. Vẽ các đoạn thẳng có đầu mút là hai trong bốn điểm đó. Vẽ được mấy đoạn thẳng? Hãy kể tên các đoạn thẳng đó?

b. Cho bốn điểm A,B,C,D trong đó có ba điểm thẳng hàng. Vẽ tất cả các đoạn thẳng có đầu mút là hai trong bốn điểm đó và viết tên chúng.

Lời giải:

a. Hình 37a

Vẽ được 6 đoạn thẳng

Tên các đoạn thẳng: AB, BC, CD, AD, BD, AC

b. Hình 37b.

Vẽ được 6 đoạn thẳng

Tên các đoạn thẳng: AB, AD, AC, BD, BC, CD

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-6-doan-thang.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học