Bài 30 trang 129 SBT Toán 6 Tập 1Bài 6: Đoạn thẳng

Bài 30 trang 129 SBT Toán 6 Tập 1: Vẽ lần lượt đoạn AB, tia AB, đường thẳng AB trên cùng một hình:

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-6-doan-thang.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học