Bài 6.3 trang 131 SBT Toán 6 Tập 1Bài 6: Đoạn thẳng

Bài 6.3 trang 131 SBT Toán 6 Tập 1: Mỗi câu sau đây là đúng hay sai?

a) Hình gồm hai điểm A, B cho ta đoạn thẳng AB.

b) Hình gồm hai điểm A, B trên đường thẳng d cho ta đoạn thẳng AB.

c) Hình gồm hai điểm A, B trên tia On cho ta đoạn thẳng AB.

d) Hình gồm hai điểm A, B trên đoạn thẳng MN cho ta đoạn thẳng AB.

Lời giải:

a), b), c), d) đều sai vì hình chỉ gồm hai điểm không phải là một đoạn thẳng.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-6-doan-thang.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học