Bài 31 trang 129 SBT Toán 6 Tập 1Bài 6: Đoạn thẳng

Bài 31 trang 129 SBT Toán 6 Tập 1: Vẽ:

a. Vẽ đường thẳng AB

b. Lấy điểm M thuộc đoạn thẳng AB

c. Lấy điểm N thuộc tia AB nhưng không thuộc đoạn thẳng AB

d. Lấy điểm P thuộc tia đối BN nhưng không thuộc đoạn thẳng AB

e. Trong ba điểm A, B M thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại

g. Trong ba điểm M,N,P thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại

Lời giải:

Hình các phần a, b, c, d tương ứng lần lượt ở hình dưới:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

d. Lấy điểm P thuộc tia đối của tia BN nhưng không thuộc đoạn thẳng AB

e. Trong ba điểm A, B, M thì điểm M nằm giữa hai điểm còn lại

g. Trong ba điểm M, N, P thì điểm M nằm giữa hai điểm còn lại

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-6-doan-thang.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học