Bài 36 trang 130 SBT Toán 6 Tập 1Bài 6: Đoạn thẳng

Bài 36 trang 130 SBT Toán 6 Tập 1: Vẽ đường thẳng a. Lấy A ∈ a, B ∈ a, C ∈ a theo thứ tự đó. Lấy D ∉ a. Vẽ tia DB . Vẽ các đoạn thẳng DA, DC.

Lời giải:

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-6-doan-thang.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học