Bài 35 trang 130 SBT Toán 6 Tập 1Bài 6: Đoạn thẳng

Bài 35 trang 130 SBT Toán 6 Tập 1: Em hãy viết đầu đề của bài tập có hình vẽ là hình bên.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Lời giải:

Đề 1: Cho ba điểm không thẳng hàng O, A, B. Vẽ hai tia OA và OB. Vẽ đoạn thẳng AB. Lấy điểm I trên đoạn AB. Vẽ tia Ot đi qua điểm I.

Đề 2: Cho ba điểm không thẳng hàng O, A, B. Vẽ hai tia OA, OB sau đó vẽ tia Ot cắt đoạn thẳng AB tại điểm I nằm giữa A, B.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-6-doan-thang.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học