Bài 34 trang 130 SBT Toán 6 Tập 1Bài 6: Đoạn thẳng

Bài 34 trang 130 SBT Toán 6 Tập 1: Một học sinh đã vẽ được hình của một bài tập. Em hãy viết đầu đề của bài tập đó.

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Lời giải:

Đề 1: Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng. Vẽ các đoạn thẳng AB, AC, BC. Vẽ đường thẳng a cắt AC tại D (D nằm giữa A và C), cắt BC tại E (E nằm giữa B và C)

Đề 2: Vẽ ba đoạn thẳng sao cho mỗi đoạn thẳng cắt hai đoạn thẳng còn lại tại đầu mút của chúng, rồi vẽ đường thẳng a cắt hai trong ba đoạn thẳng đó. Đặt tên cho các giao điểm.

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-6-doan-thang.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học