Bài 33 trang 130 SBT Toán 6 Tập 1Bài 6: Đoạn thẳng

Bài 33 trang 130 SBT Toán 6 Tập 1: Vẽ ba đoạn thẳng sao cho mỗi đoạn thẳng cắt hai đoạn thẳng còn lại

Lời giải:

Có 3 trường hợp như hình vẽ 33a,33b,33c

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-6-doan-thang.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học