Bài 121 trang 21 SBT Toán 6 Tập 1Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Bài 121 trang 21 SBT Toán 6 Tập 1: Chứng tỏ rằng số có dạng (abcabc)bao giờ cũng chia hết cho 11 ( chẳng hạn 328328 ⋮11)

Lời giải:

Giải Bài 121 trang 21 SBT Toán 6 Tập 1 | Giải Sách bài tập Toán 6

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-10-tinh-chat-chia-het-cua-mot-tong.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học