Bài 120 trang 21 SBT Toán 6 Tập 1Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Bài 120 trang 21 SBT Toán 6 Tập 1: Chứng tỏ rằng số có dạng (aaaaaa) bao giờ cũng chia hết cho 7 ( chẳng hạn 333333 ⋮7)

Lời giải:

Ta có: (aaaaaa) = 111111.a = 3.7.11.13.37.a

Vì 3.7.11.13.37.a ⋮7 nên 111111.a ⋮7.

Vậy số có dạng (aaaaaa) bao giờ cũng chia hết cho 7

Các bài giải sách bài tập Toán 6 Tập 1 (SBT Toán 6 Tập 1) khác:

Xem thêm các loạt bài Để học tốt Toán lớp 6 hay khác:


bai-10-tinh-chat-chia-het-cua-mot-tong.jsp


Giải bài tập lớp 6 sách mới các môn học