Hãy nêu cách tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón cụtÔn tập chương 4 - Câu hỏi & Bài tập

Câu hỏi ôn tập chương 4 phần Hình học 9

Video 1 - Cô Ngô Hoàng Ngọc Hà (Giáo viên hoconline)

2. Hãy nêu cách tính diện tích xung quanh và thể tích của hình nón cụt.

Trả lời:

Cách 1: Áp dụng công thức

- Với hình nón cụt có các bán kính các đáy là r1, r2, đường sinh l và chiều cao h thì :

Sxq= π(r1+ r2).l

V = 1/3πh(r12+ r22+ r1 r2)

Như vậy :

Diện tích xung quanh hình nón cụt thì bằng tích của số π với tổng hai bán kính và với đường sinh.

Thể tích của hình nón cụt thì bằng 1/3 tích của số π với đường cao h và tổng bình phương các bán kính cộng thêm tích của hai bán kính .

Cách 2: Vì hình nón cụt được cắt ra từ hình nón nên ta có thể tính

V(nón cụt )=V(nón lớn )-V(nón nhỏ )

S(xq nón cụt )=S(xq nón lớn )-S(xq nón nhỏ )

Xem thêm các bài giải bài tập Toán lớp 9 Bài Ôn tập chương 4 khác:


on-tap-chuong-4-phan-hinh-hoc-9.jsp